A Night at the Musicals


A Night at the Musicals

Caneuon gorau’r West End yn dod i’r Cymoedd! O Wicked i Les Miserables, ymunwch â ni am noson bythcofiadwy, wedi’i berfformio gan gast rhagorol o berfformwyr theatr gerdd sydd wedi eu hyfforddi’n brofessiynol. Yn addas ar gyfer y teulu cyfan, yn canu caneunon o’ch hoff sioeau. Noson i’w beidio cholli! Yn codi arian ar gyfer UGCB yn Ysbyty Noah’s Ark.

Pris llawn £12 Consesiwn £10

17/05/24 7:30yn

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map