CYNGERDD MENTRAU IAITH Y DE-DDWYRAIN gyda Bronwen Lewis a chefnogaeth Rhiannon Angharad


CYNGERDD MENTRAU IAITH Y DE-DDWYRAIN gyda Bronwen Lewis a chefnogaeth Rhiannon Angharad

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at groesawu y Bronwen Lewis atom i Soar ar gyfer noson wedi ei threfnu i ddwyn mentrau iaith y De-ddwyrain at ei gilydd. Bydd dwy set Bronwen yn y Gymraeg ac rydym yn gwybod y bydd hi’n noson fythgofiadwy o hwyl a chân gyda’r tocynnau’n gwerthu’n gyflym iawn,

Bydd Angharad Rhiannon o Gwm Cynon, enillydd Gwobr Selar am Record Hir Orau’r Flwyddyn, yn dechrau’r noson i ni.

We are very much looking forward to welcoming Bronwen Lewis to Soar for an evening organised to bring the South-East’s Welsh language initiatives together. Bronwen’s two sets will be in Welsh and we know it will be an unforgettable night of fun and songs with the tickets selling very quickly.

Angharad Rhiannon, from Cwm Cynon, winner of Gwobr Selar’s award for the Best Long-Playing Album of the Year will start the evening off for us.

 

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at groesawu y Bronwen Lewis atom i Soar ar gyfer noson wedi ei threfnu i ddwyn mentrau iaith y De-ddwyrain at ei gilydd. Bydd dwy set Bronwen yn y Gymraeg ac rydym yn gwybod y bydd hi’n noson fythgofiadwy o hwyl a chân gyda’r tocynnau’n gwerthu’n gyflym iawn,

Bydd Angharad Rhiannon o Gwm Cynon, enillydd Gwobr Selar am Record Hir Orau’r Flwyddyn, yn dechrau’r noson i ni.

We are very much looking forward to welcoming Bronwen Lewis to Soar for an evening organised to bring the South-East's Welsh language initiatives together. Bronwen's two sets will be in Welsh and we know it will be an unforgettable night of fun and songs with the tickets selling very quickly.

Angharad Rhiannon, from Cwm Cynon, winner of Gwobr Selar’s award for the Best Long-Playing Album of the Year will start the evening off for us.

£5.00

20.10.23 - 7:30

All events.

Get in Touch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map