Wythnos o Weithdai i blant


Wythnos o Weithdai i blant

Drama - Cyfryngau - Cerddoriaeth - Symudiad - Celf

Drama - Media - music - movement - art

A Week of Workshops with Cwmni Blodau Haul and Theatr Soar, Suitable for ages 6-11

Wythnos o weithdai gyda Cwmni Blodau Haul a Theatr Soar, addas i blant oed 6-11

Drama - Cyfryngau - Cerddoriaeth - Symudiad - Celf 

Drama - Media - music - movement - art

 

A Week of Workshops with Cwmni Blodau Haul and Theatr Soar, Suitable for ages 6-11

Wythnos o weithdai gyda Cwmni Blodau Haul a Theatr Soar, addas i blant oed 6-11

£25

19-23 o Awst

All events.

Get in Touch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map