Noson o Gerddoriaeth - Y delynores Mari Kelly


Noson o Gerddoriaeth - Y delynores Mari Kelly

Y Delynores Mari Kelly; Disgyblion Ysgol Santes Tudful a Jonathan Gulliford ar organ unigryw Soar.

Harpist Mari Kelly; Pupils of Ysgol Santes Tudful and Jonathan Gulliford on Soar’s unique organ.

Y Delynores Mari Kelly; Disgyblion Ysgol Santes Tudful a Jonathan Gulliford ar organ unigryw Soar.

 

Dyma gyfle arbennig i glywed datganiad gan Mari Kelly, y delynores o Ferthyr Tudful.

 

O oedran ifanc Mari oedd prif delynores Cerddorfa Genedlaethol Plant Prydain Fawr. Yn ystod y cyfnod hwn, enillodd yn yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Ŵyl Cerdd Dant droeon. 

 

Mae Mari wedi perfformio ar rai o lwyfannau mwyaf y byd gan gynnwys y Royal Albert Hall ac mae’n fraint ei chael hi nôl adref yn ei thref enedigol.

 

A hithau’n gyn ddisgybl ysgol Santes Tudful bydd disgyblion o'r ysgol yn ymuno gyda hi ynghyd â’r organydd Jonathan Gulliford.

 

Bydd elw o'r noson yn mynd tuag at ariannu portread o'r delynores Elinor Bennett sydd hefyd â chysylltiadau agos iawn gyda'r dref.

 

 

Harpist Mari Kelly; Pupils of Ysgol Santes Tudful and Jonathan Gulliford on Soar’s unique organ.

 

This is a special opportunity to attend a performance by Mari Kelly, the harpist from Merthyr Tydfil.

 

From a young age Mari was the principal harpist of the National Children's Orchestra of Great Britain. During this period, she won at the National Eisteddfod and at the Cerdd Dant Music Festival on numerous occasions.

 

Mari has performed on some of the world’s biggest stages including the Royal Albert Hall and it’s a privilege to have her back in her home town.

 

As a former pupil of Ysgol Santes Tydful she will be joined by pupils from the school along with the organist Jonathan Gulliford.

 

Profits from the evening will go towards funding a portrait of the harpist Elinor Bennett who also has very close links with the town.


30.11.23 6PM

All events.

Get in Touch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map