Cyngerdd y Côr - Choir Concert


Cyngerdd y Côr - Choir Concert

Merthyr Aloud | White Rose Singers | ‘Talent is Timeless Global Award Winner 2023’ Tanya Walker a Pherfformwyr eraill / and other Performers!

Merthyr Aloud | White Rose Singers | 'Talent is Timeless Global Award Winner 2023' Tanya Walker a Pherfformwyr eraill / and other Performers!

£10 (£8)

8.12.23 - 7PM

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map