theatr soar, Merthyr Tydfil

Menter Iaith


Mae Menter Iaith Merthyr wedi ei lleoli yng Nghanolfan Soar.
Mae’r fenter yn gweithio ar draws y bwrdeistref yn hybu ac yn hyrwyddo defnydd o’r Iaith Gymraeg, yn y gymuned, ac ymhlith ysgolion a sefydliadau’r ardal.

Mae’r fenter hefyd yn trefnu rhaglenni eang o weithgareddau a digwyddiadau i bobl o bob oed, a gallu ieithyddol, gan gynnwys sesiynau cyson ac achlysurol.

Mae amserlen gweithgareddau'r fenter yn cael ei drefnu er mwyn darparu gwasanaethau i'n cymuned, yn y ffordd orau bosib. Felly, os oes syniad gyda chi, peidiwch ag oedi i gysylltu. Rydym bob amser yn barod i gynorthwyo gydag unrhyw syniad ac i wrando ar ein cymuned.

Bydd holl weithgareddau a digwyddiadau'r fenter yn ymddangos ar ein tudalen ‘Beth sydd ymlaen

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Owen Howell, Swyddog Datblygu, owen@merthyrtudful.org


Map