theatr soar, Merthyr Tydfil

Theatr Soar


Theatr Soar - Adeiladu Cymuned Greadigol

Mae Theatr Soar yn cynnig llwyfan i gymuned, adnodd i wireddu uchelgais, a gofod i’r amatur a’r proffesiynol hudo cynulleidfa.

Rydym yn cynnig lleoliad am berfformiadau, cynadleddau, hyfforddiant, cyfarfodydd cyhoeddus a mwy. Mae rhaglen gyson o berfformiadau a gweithgareddau cymunedol a phroffesiynol.

I ymuno gyda ni am berfformiad ymwelwch â ‘Beth sydd ymlaen’ i weld ein cynigion diweddaraf.

I fwcio sioe i mewn neu ddefnyddio gofod y Theatr ymwelwch â ‘Llogi Theatr’ a chysylltwch trwy ffonio neu e-bostio ein swyddfa.

Os ydych am gefnogaeth i ddatblygu syniad, cynnal perfformiad neu gydweithredu ar brosiect, cysylltwch am sgwrs gyda Lis ein Prif Swyddog.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map