theatr soar, Merthyr Tydfil

Llogi Ystafell


Mae 8 ystafell amlbwrpas ar gael i’w llogi yng Nghanolfan Soar sy’n addas ar gyfer cynnal pob math o ddigwyddiadau yn cynnwys cynhadleddau, cyfarfodydd, sesiynnau grwp, gwersi addysgiadol, gweithdai, diwrnodau hyfforddiant a digwyddiadau cerddorol.

Ystafelloedd addas ar gyfer sefydliadau masnachol a grwpiau cymunedol am brisiau cystadleuol.

Gallwch hefyd archebu lluniaeth ysgafn a bwffe ar gyfer eich digwyddiad trwy Caffi Cwtsh.

Ystafelloedd


Dal hyd at 80 o bobl.

 

Adnoddau’r ystafell

 • Byrddau a chadeiriau
 • Prosiectwr
 • Bwrdd gwyn
 • Siartiau Fflip

Mae modd hanneru’r neuadd a chynnal dau weithgaredd gwahanol ar yr un pryd.

Dal hyd at 30 o bobl.

 

Adnoddau’r ystafell

 • Byrddau a chadeiriau
 • Prosiectwr
 • Bwrdd gwyn
 • Siartiau Fflip

Dal hyd at 30 o bobl.

 

Adnoddau’r ystafell

 • Byrddau a chadeiriau
 • Bwrdd gwyn
 • Siartiau Fflip

Dal hyd at 20 o bobl.

 

Adnoddau’r ystafell

 • Byrddau a chadeiriau
 • Bwrdd gwyn
 • Siartiau Fflip

Dal hyd at 8 o bobl.

 

Adnoddau’r ystafell

 • Byrddau a chadeiriau
 • Siartiau Fflip

 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map