theatr soar, Merthyr Tydfil

Parcio


Mae gennym faes parcio penodol y tu ôl i’r Theatr. Mae lle i hyd at 15 o geir. Mae lle i 4 car anabl.

Cyn 6 o’r gloch, gallwch bacio yn rhad ac am ddim yn ein maes parcio. Y cyfan sydd ei angen yw ‘pass’ a gewch yn ein derbynfa. Rhaid I chi fod yn defnyddio’r adeilad cyn parcio yma. Os nad oes gennych ‘bass’ bydd warden y cyngor yn rhoi tocyn i chi.

s nad oes lle yn ein maes parcio ni yna mae modd parcio ym maes parcio Talu ac Arddangos Cyngor Merthyr sydd wedi ei leoli wrth ymyl ein maes parcio ni.

Nodwch: Bydd unrhyw geir sydd wedi ei pharcio heb pass neu wedi parcio tu fas o’r ardal breifat yn derbyn tocyn parcio a dirwy

Maes Parcio Anabl

Mae lle i 4 car anabl yn ein maes parcio. Bydd yn rhaid arddangos ‘pass’ y Ganolfan er mwyn parcio yma.

 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map