Cyhoeddiad Covid-19 Chwefror 2022

Yn unol â deddfwriaeth newydd llywodraeth Cymru, does dim angen Pas Covid i fynychu perfformiadau yn y Theatr

Rydym yn parhau i ofyn i chi :

• Ddefnyddio system e-docynnau di-gyffwrdd
• Ddefnyddio Gorsafoedd diheintio

Croeso i Ganolfan a Theatr Soar


 Menter Iaith Merthyr Tudful sydd yn gweithredu Canolfan a Theatr Soar yng Nghanol Tref Merthyr Tudful. Mae’r sefydliad yn ganolbwynt i ddatblygiad y Gymraeg yn yr ardal. 

Mae nifer o sefydliadau sydd yn gwasanaethu’r ardal wedi ymgartrefu yma yng Nghanolfan Soar sef Urdd Gobaith Cymru, Dysgu Cymraeg Morgannwg a Chylch Meithrin Soar. Mae’r Ganolfan hefyd yn lleoliad i gwmnïau Cymraeg ei hiaith, sef Siop Lyfrau’r Enfys, a Chaffi Soar.

Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau, gweithdai a pherfformiadau mewn partneriaeth â sefydliadau sydd yn ysgogi cyfranogiad. Cyn cyfnod Covid-19, croesawyd tua 42,000 o bobl o bob oedran a chefndir yn flynyddol.

Wrth wraidd ein sefydliad mae darparu amgylchfyd sy'n adeiladu hunan hyder a hunan barch ac yn ehangu gorwelion ein cymuned. Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth a llesiant ein cymuned wrth wraidd ein gwaith bob dydd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Gus Payne, Swyddog Datblygu, siop@merthyrtudful.org

Beth Sydd Ymlaen


Iphegenia yn Sblot

Iphegenia yn Sblot


19/09/24 - 20/09/24 7:30yn

Gan Gary Owen

Cynhyrchiad newydd wedi’i gyfarwyddo gan Alice Eklund.

Trip i Bae Caerdydd

Trip i Bae Caerdydd


29/08/24

Archebwch lle yma: https://gweithgareddau.urdd.cymru/

A Week of Workshops for children

A Week of Workshops for children


19-23 of August

Drama - Cyfryngau - Cerddoriaeth - Symudiad - Celf

Drama - Media - music - movement - art

A Week of Workshops with Cwmni Blodau Haul and Theatr Soar, Suitable for ages 6-11

Wythnos o weithdai gyda Cwmni Blodau Haul a Theatr Soar, addas i blant oed 6-11

Diwrnod Hwyl a Celf a Chrefft

Diwrnod Hwyl a Celf a Chrefft


31/07/24 12:00-15:30

Archebwch lle yma: https://gweithgareddau.urdd.cymru/

Taith i Amgueddfa Sant Ffagans

Taith i Amgueddfa Sant Ffagans


26/07/24

TwmpDaith

TwmpDaith


25/07/24 7:30pm

I bob pwrpas – ‘supergroup’ o fand twmpath yw TwmpDaith!

Datganiad ar yr Organ

Datganiad ar yr Organ


Gorffenaf 20fed 4:00yp

Mae’n fraint croesawu Jane Watts yma i Ganolfan a Theatr Soar, Merthyr Tudful am y tro cyntaf i berfformio ar yr organ unigryw sydd wedi ei hadfer i’w llawn goginiant.

Y Cwis Mawr

Y Cwis Mawr


18/07/24 7:00pm

Wyt ti eisiau ennill tocyn diwrnod ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru? Ymuna â’r rownd leol o’r Cwis Mawr i ennill! Bydd cyfle i’r tîm buddugol gymryd rhan yn rownd derfynol ar faes yr Eisteddfod!

Grŵp Darllen

Grŵp Darllen


Dydd Mercher 11am - 12pm

Ar gyfer siaradwyr Cymraeg lefel Mynediad.

Twitter

Map

Cysylltu


01685 722176

swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org

Gus Payne, Swyddog Datblygu,
siop@merthyrtudful.org