Croeso i Theatr Soar...


Adeiladu Cymuned Greadigol

Mae Theatr Soar yn cynnig llwyfan i gymuned, adnodd i wireddu uchelgais, a gofod i’r amatur a’r proffesiynol hudo cynulleidfa.

Mae Theatr Soar yn rhan o Ganolfan Soar. O fewn Canolfan Soar mae holl fudiadau cyfrwng Cymraeg yr ardal, Caffi Cwtsh, Siop y Ganolfan ac, wrth gwrs, Theatr Soar, sy’n Theatr gymunedol ddwyieithog.

 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Owen Howell, Swyddog Datblygu, owen@merthyrtudful.org

Beth Sydd Ymlaen


Disgwyl Cynnwys.