Cyhoeddiad Covid-19 Chwefror 2022

Yn unol â deddfwriaeth newydd llywodraeth Cymru, does dim angen Pas Covid i fynychu perfformiadau yn y Theatr

Rydym yn parhau i ofyn i chi :

• Ddefnyddio system e-docynnau di-gyffwrdd
• Ddefnyddio Gorsafoedd diheintio

Croeso i Ganolfan a Theatr Soar


 Menter Iaith Merthyr Tudful sydd yn gweithredu Canolfan a Theatr Soar yng Nghanol Tref Merthyr Tudful. Mae’r sefydliad yn ganolbwynt i ddatblygiad y Gymraeg yn yr ardal. 

Mae nifer o sefydliadau sydd yn gwasanaethu’r ardal wedi ymgartrefu yma yng Nghanolfan Soar sef Urdd Gobaith Cymru, Dysgu Cymraeg Morgannwg a Chylch Meithrin Soar. Mae’r Ganolfan hefyd yn lleoliad i gwmnïau Cymraeg ei hiaith, sef Siop Lyfrau’r Enfys, a Chaffi Soar.

Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau, gweithdai a pherfformiadau mewn partneriaeth â sefydliadau sydd yn ysgogi cyfranogiad. Cyn cyfnod Covid-19, croesawyd tua 42,000 o bobl o bob oedran a chefndir yn flynyddol.

Wrth wraidd ein sefydliad mae darparu amgylchfyd sy'n adeiladu hunan hyder a hunan barch ac yn ehangu gorwelion ein cymuned. Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth a llesiant ein cymuned wrth wraidd ein gwaith bob dydd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Gus Payne, Swyddog Datblygu, siop@merthyrtudful.org

Beth Sydd Ymlaen


Cwmwl Tystion III / Empathy

Cwmwl Tystion III / Empathy


06/06/24 7:30yH

Bydd y prosiect cerddorol rhyngwladol o Gymru, Cwmwl Tystion yn ymweld â Theatr Soar, Merthyr Tydfil fel rhan o’i taith o Gymru ar nos Iau 6ed o Fehefin 2024.

Yn ymchwilio i hanes ac hunaniaeth Cymru, i gyfeiliant celf-weledol fyw, bydd Cwmwl Tystion III / Empathy yn cyflwyno noson arloesol o gerddoriaeth gwreiddiol Gymraeg.

Sesiwn holi ar ôl y perfformiad.

Ffenast Siop

Ffenast Siop


24/05/24 7:30yh

“Ma menopos ‘di rhoi sbectol o wirionedd yn sownd ar y nhrwyn i, jysd weithia ma hi’n stemio.”

Sioe un ddynes am Delyth yn ffeindio ei ffordd mewn bywyd yn sgil y menopos. Chwerthin, harthio, edliw a cholli deigryn - mi gewch chi’r cyfan. Ymunwch â ni ar y daith arbennig hon, ac mae croeso i bawb, achos nid mater i ferched yn unig ydi’r menopos.

A Night at the Musicals

A Night at the Musicals


17/05/24 7:30yn

Caneuon gorau’r West End yn dod i’r Cymoedd! O Wicked i Les Miserables, ymunwch â ni am noson bythcofiadwy, wedi’i berfformio gan gast rhagorol o berfformwyr theatr gerdd sydd wedi eu hyfforddi’n brofessiynol. Yn addas ar gyfer y teulu cyfan, yn canu caneunon o’ch hoff sioeau. Noson i’w beidio cholli! Yn codi arian ar gyfer UGCB yn Ysbyty Noah’s Ark.

Parti Priodas

Parti Priodas


01/05/24 7:30pm

Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno

Parti Priodas

gan Gruffudd Owen

Emynau, tensiynau, a dawnsio ar ben byrddau! Dyma’ch gwahoddiad i barti priodas Dafydd a Samantha…

Price of Change

Price of Change


19/04/24 7:30yn

Drama gyda cherddoriaeth gan Vic Mills Cerddoriaeth gan Stephen J. Preston a Geiriau & Barddoniaeth gan Kevin Mills

Allwch chi ddychmygu Cymru annibynnol? Mae ‘Price of Change’ yn cynnig gweledigaeth ysbrydoledig a theimladwy o Gymru yn camu allan ar ei phen ei hun, gan seilio ei hegwyddorion ar fywyd a gwaith meddyliwr mwyaf Cymru, Dr Richard Price o Langeinwyr.

PERTHYN I DDIHIRYN  Ai Cymro gynllwyniodd i ladd JFK?

PERTHYN I DDIHIRYN Ai Cymro gynllwyniodd i ladd JFK?


18/04/24 7yh

Sgwrs yn Gymraeg gyda Dafydd Wigley

Grŵp Celf Soar

Grŵp Celf Soar


Dydd Iau (yn ystod y tymor), 1yh - 3yh

Grŵp celf wythnosol dan arweiniad yr artist Gus Payne.

Grŵp Darllen

Grŵp Darllen


Dydd Mercher 11am - 12pm

Ar gyfer siaradwyr Cymraeg lefel Mynediad.

Ysgrifennwch Gân

Ysgrifennwch Gân


Nos Llun 6:30pm - 8.30pm (8/4/24 - 20/5/24 *eithrio 6/5/24)

I ddathlu Amrywiaeth Ddiwylliannol Merthyr Tudful

Twitter

Map

Cysylltu


01685 722176

swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org

Gus Payne, Swyddog Datblygu,
siop@merthyrtudful.org