Cyhoeddiad Covid-19 Chwefror 2022

Yn unol â deddfwriaeth newydd llywodraeth Cymru, does dim angen Pas Covid i fynychu perfformiadau yn y Theatr

Rydym yn parhau i ofyn i chi :

• Ddefnyddio system e-docynnau di-gyffwrdd
• Ddefnyddio Gorsafoedd diheintio

Croeso i Ganolfan a Theatr Soar


 Menter Iaith Merthyr Tudful sydd yn gweithredu Canolfan a Theatr Soar yng Nghanol Tref Merthyr Tudful. Mae’r sefydliad yn ganolbwynt i ddatblygiad y Gymraeg yn yr ardal. 

Mae nifer o sefydliadau sydd yn gwasanaethu’r ardal wedi ymgartrefu yma yng Nghanolfan Soar sef Urdd Gobaith Cymru, Dysgu Cymraeg Morgannwg a Chylch Meithrin Soar. Mae’r Ganolfan hefyd yn lleoliad i gwmnïau Cymraeg ei hiaith, sef Siop Lyfrau’r Enfys, a Chaffi Soar.

Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau, gweithdai a pherfformiadau mewn partneriaeth â sefydliadau sydd yn ysgogi cyfranogiad. Cyn cyfnod Covid-19, croesawyd tua 42,000 o bobl o bob oedran a chefndir yn flynyddol.

Wrth wraidd ein sefydliad mae darparu amgylchfyd sy'n adeiladu hunan hyder a hunan barch ac yn ehangu gorwelion ein cymuned. Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth a llesiant ein cymuned wrth wraidd ein gwaith bob dydd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru

Beth Sydd Ymlaen


Owen Moneys Jukebox Heroes 4th & Final

Owen Moneys Jukebox Heroes 4th & Final


Yn dilyn llwyddiant ysgubol Owen Money Jukebox Heroes yn 2016, ac yna Owen Money Jukebox Heroes II yn 2018; Gyda’r trydydd Marwolaethau yn 2021. Mae Owen Money yn ôl gyda sioe fyw, llawn talent arall sy’n cynnwys cerddoriaeth ei raglenni Radio penwythnos poblogaidd ar BBC Cymru; ac wrth gwrs ei arddull unigryw o gomedi a ‘Chymreictod Whit’! Ie rydych chi wedi dyfalu ei bod yn Arwyr Jukebox Owen Money IV! Fodd bynnag, gyda’r pedwerydd dilyniant daw’r rownd derfynol!

CALAN

CALAN


09.12.23 7:30YH

Bydd un o fandiau mwyaf arloesol a gwefreiddiol Prydain yn chwarae sioe unigol yn Theatr Soar ym Merthyr Tudfil. Ni fyddwch yn gallu eu gweld yn chwarae sioe arall nes iddynt gyrraedd y ffordd ym mis Tachwedd 2024. Mae’r band rhyngwladol hwn wedi chwarae ym mhobman o Borneo, Awstralia, UDA ac Ewrop. Maent yn edrych ymlaen at ddod adref am un noson yn unig

Cyngerdd y Côr - Choir Concert

Cyngerdd y Côr - Choir Concert


8.12.23 - 7PM

Merthyr Aloud | White Rose Singers | ‘Talent is Timeless Global Award Winner 2023’ Tanya Walker a Pherfformwyr eraill / and other Performers!

Welsh Jesus Christmas Comedy Show

Welsh Jesus Christmas Comedy Show


02.12.2023 - 8YH

Bydd ‘Welsh Jesus’ a chasgliad o gomedïwyr De Cymru yn wneud i chi chwerthin. Am noson Nadoligaidd da yn Theatr Soar!

Twitter

Map

Cysylltu


01685 722176

swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org

Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru