theatr soar, Merthyr Tydfil

Canolfan Soar


Nod Canolfan Soar yw hybu defnydd y Gymraeg ym Merthyr Tudful a chreu cyfleoedd newydd i drigolion yr ardal i gymdeithasu a chyfranogi er mwyn ehangu gorwelion a magu hyder.

Mae Canolfan Soar yn gartref i sefydliadau Cymraeg yr ardal ac yn lleoliad Theatr Soar, Siop y Ganolfan a Chaffi Cwtsh.

Cewch ymweld â’r Caffi am goffi neu crempog, prynu llyfr neu CD o Siop y Ganolfan, cyfranogi mewn gweithdy neu mynychu perfformiad yn Theatr Soar.

Cliciwch ar y dolenau isod er mwyn ymweld â’r gwefanau.

 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Owen Howell, Swyddog Datblygu, owen@merthyrtudful.org


Map