theatr soar, Merthyr Tydfil

Sut i gyrraedd


Mae Theatr Soar yn rhan o Ganolfan Soar, ac wedi ei lleoli yng nghanol Merthyr Tudful. Mae modd cyrraedd y Theatr ar droed, ar fws, ar drên neu mewn car.

* Map i ddilyn yn fuan... *

1. O’r gogledd ddwyrain

Gadewch yr A465 Blaenau’r Cymoedd ar y gylchfan a chymryd yr A470 i gyfeiriad y de.

Ar y gylchfan cymrwch y troad cyntaf ac yna syth ar draws y gylchfan nesaf. Ewch yn syth trwy’r set gyntaf o oleuadau ac yna troi i’r dde yn yr ail set i Avenue De Clichy. Cymrwch y troad cyntaf i’r chwith i Stryd y Castell yna troi i’r chwith gyferbyn â Gwesty’r Castell tuag at y maes parcio aml lawr. Ewch heibio i’r maes parcio aml lawr ac ar ben pellaf y rhan talu ac arddangos, fe welwch Ganolfan Soar – adeilad lliw teracota.

2. O’r gogledd orllewin

Ar yr A465 dilynwch yr arwyddion am Ferthyr Tudful yna’r A470 a dilyn y cyfarwyddiadau uchod.

3. O’r gogledd

A470 o Aberhonddu. Lle mae’r A470 yn cwrdd â chylchfan A465, ewch syth ymlaen yna dilyn y cyfarwyddiadau uchod.

4. O’r de

A470 o Gaerdydd. Dilynwch yr arwyddion am Ferthyr Tudful. Ar gylchfan Parc Manwerthu Cyfarthfa cymerwch y trydydd troad a dilyn y cyfarwyddiadau uchod.

NODWCH: Am gyfeiriadau Satnav. defnyddiwch y cod post CF47 8BG bydd yn cymryd chi i’r Castle Hotel. O fanna troi i’r chwith mewn i’r maes parcio aml lawr. Ewch heibio i’r maes parcio aml lawr ac ar ben pellaf y rhan talu ac arddangos, fe welwch Ganolfan Soar – adeilad lliw teracota.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map