theatr-soar

Beth Sydd Ymlaen


Event Name:

Dyddiad:

Noson o Gerddoriaeth - Y delynores Mari Kelly

Noson o Gerddoriaeth - Y delynores Mari Kelly

Y Delynores Mari Kelly; Disgyblion Ysgol Santes Tudful a Jonathan Gulliford ar organ unigryw Soar. Dyma gyfle arbennig i glywed datganiad gan Mari Kelly, y delynores o Ferthyr Tudful.


CALAN

CALAN

09.12.23 7:30YH

Bydd un o fandiau mwyaf arloesol a gwefreiddiol Prydain yn chwarae sioe unigol yn Theatr Soar ym Merthyr Tudfil. Ni fyddwch yn gallu eu gweld yn chwarae sioe arall nes iddynt gyrraedd y ffordd ym mis Tachwedd 2024. Mae’r band rhyngwladol hwn wedi chwarae ym mhobman o Borneo, Awstralia, UDA ac Ewrop. Maent yn edrych ymlaen at ddod adref am un noson yn unig


Welsh Jesus Christmas Comedy Show

Welsh Jesus Christmas Comedy Show

02.12.2023 - 8YH

Bydd ‘Welsh Jesus’ a chasgliad o gomedïwyr De Cymru yn wneud i chi chwerthin. Am noson Nadoligaidd da yn Theatr Soar!


Cyngerdd y Côr - Choir Concert

Cyngerdd y Côr - Choir Concert

8.12.23 - 7PM

Merthyr Aloud | White Rose Singers | ‘Talent is Timeless Global Award Winner 2023’ Tanya Walker a Pherfformwyr eraill / and other Performers!


Owen Moneys Jukebox Heroes 4th & Final

Owen Moneys Jukebox Heroes 4th & Final

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Owen Money Jukebox Heroes yn 2016, ac yna Owen Money Jukebox Heroes II yn 2018; Gyda’r trydydd Marwolaethau yn 2021. Mae Owen Money yn ôl gyda sioe fyw, llawn talent arall sy’n cynnwys cerddoriaeth ei raglenni Radio penwythnos poblogaidd ar BBC Cymru; ac wrth gwrs ei arddull unigryw o gomedi a ‘Chymreictod Whit’! Ie rydych chi wedi dyfalu ei bod yn Arwyr Jukebox Owen Money IV! Fodd bynnag, gyda’r pedwerydd dilyniant daw’r rownd derfynol!


 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map