theatr-soar

Beth Sydd Ymlaen


Event Name:

Dyddiad:

Grŵp Darllen

Grŵp Darllen

Dydd Mercher 11am - 12pm

Ar gyfer siaradwyr Cymraeg lefel Mynediad.


Grŵp Celf Soar

Grŵp Celf Soar

Dydd Iau (yn ystod y tymor), 1yh - 3yh

Grŵp celf wythnosol dan arweiniad yr artist Gus Payne.


Ffenast Siop

Ffenast Siop

24/05/24 7:30yh

“Ma menopos ‘di rhoi sbectol o wirionedd yn sownd ar y nhrwyn i, jysd weithia ma hi’n stemio.”

Sioe un ddynes am Delyth yn ffeindio ei ffordd mewn bywyd yn sgil y menopos. Chwerthin, harthio, edliw a cholli deigryn - mi gewch chi’r cyfan. Ymunwch â ni ar y daith arbennig hon, ac mae croeso i bawb, achos nid mater i ferched yn unig ydi’r menopos.


Ysgrifennwch Gân

Ysgrifennwch Gân

Hanner tymor mis Mai

I ddathlu Amrywiaeth Ddiwylliannol Merthyr Tudful


Cwmwl Tystion III / Empathy

Cwmwl Tystion III / Empathy

06/06/24 7:30yH

Bydd y prosiect cerddorol rhyngwladol o Gymru, Cwmwl Tystion yn ymweld â Theatr Soar, Merthyr Tydfil fel rhan o’i taith o Gymru ar nos Iau 6ed o Fehefin 2024.

Yn ymchwilio i hanes ac hunaniaeth Cymru, i gyfeiliant celf-weledol fyw, bydd Cwmwl Tystion III / Empathy yn cyflwyno noson arloesol o gerddoriaeth gwreiddiol Gymraeg.

Sesiwn holi ar ôl y perfformiad.


Y Cwis Mawr

Y Cwis Mawr

10/06/24 6:30pm

Wyt ti eisiau ennill tocyn diwrnod ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru? Ymuna â’r rownd leol o’r Cwis Mawr i ennill! Bydd cyfle i’r tîm buddugol gymryd rhan yn rownd derfynol ar faes yr Eisteddfod!


 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Gus Payne, Swyddog Datblygu siop@merthyrtudful.org


Map