Ffenast Siop


Ffenast Siop

“Ma menopos ‘di rhoi sbectol o wirionedd yn sownd ar y nhrwyn i, jysd weithia ma hi’n stemio.”

Sioe un ddynes am Delyth yn ffeindio ei ffordd mewn bywyd yn sgil y menopos. Chwerthin, harthio, edliw a cholli deigryn - mi gewch chi’r cyfan. Ymunwch â ni ar y daith arbennig hon, ac mae croeso i bawb, achos nid mater i ferched yn unig ydi’r menopos.

Bydd cyfle euraidd i’r rheini ohonoch sydd yn dymuno gwneud hynny, leisio eich profiadau peri-menoposal, menoposal ac o fod yn ferch mewn sgwrs hwyliog gyda Iola Ynyr a Carys Gwilym wedi ambell berfformiad. Bydd hon yn sgwrs gynhwysol anffurfiol lle cewch gyfle i ymlacio a theimlo'n rhydd i ddweud eich dweud mewn gofod diogel. Meddai Iola: “Da ni'n dwy wedi dysgu bod chwerthin yn ffordd o lacio'r poen a'r ofn. Dyma gewch chi yn y sioe ac yn y sgwrs gobeithio!” Ac i goroni’r cyfan bydd Mirsi hefyd yn ymuno â ni mewn sawl lleoliad ar hyd y daith i gynnal siop ‘pop up’ - felly dyma gyfle gwych i chi gael noson allan o chwerthin ymysg ffrindiau, i rannu profiadau ac i wneud mymryn o siopa. Beth allai fod yn well?

Cast : Carys Gwilym

Cyfarwyddo : Iola Ynyr

Awduron : Iola Ynyr a Carys Gwilym

Cerddor : Osian Gwynedd

Technegydd : Llywelyn Roberts

Cynllunydd : Lois Prys

Cyd-weithrediad â Galeri, Caernarfon

£14

24/05/24 7:30yh

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map