For Gaza - Lansiad


For Gaza - Lansiad

Barddoniaeth: Mike Jenkins + Meic Agored - Cerddi dros heddwch

Yr holl elw i MAP (Cymorth Meddygol i Balestina)


15/06/24 2:00 - 4:00pm

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map