Grŵp Darllen


Grŵp Darllen

Ar gyfer siaradwyr Cymraeg lefel Mynediad.

Grŵp darllen wythnosol yn Siop Soar (Canolfan a Theatr Soar), ar gyfer siaradwyr Cymraeg lefel Mynediad.
Bydd y grŵp yn cytuno ar straeon byrion a thestunau dethol i’w darllen yn ystod yr wythnos, yna’n eu trafod ym mhob sesiwn.

Am ddim / Free

Dydd Mercher 11am - 12pm

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map