Owen Moneys Jukebox Heroes 4th & Final


Owen Moneys Jukebox Heroes 4th & Final

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Owen Money Jukebox Heroes yn 2016, ac yna Owen Money Jukebox Heroes II yn 2018; Gyda’r trydydd Marwolaethau yn 2021. Mae Owen Money yn ôl gyda sioe fyw, llawn talent arall sy’n cynnwys cerddoriaeth ei raglenni Radio penwythnos poblogaidd ar BBC Cymru; ac wrth gwrs ei arddull unigryw o gomedi a ‘Chymreictod Whit’! Ie rydych chi wedi dyfalu ei bod yn Arwyr Jukebox Owen Money IV! Fodd bynnag, gyda’r pedwerydd dilyniant daw’r rownd derfynol!

I ddod â'r gyfres theatr hynod boblogaidd hon i ben sydd wedi
ymweld â chynulleidfaoedd a werthodd bob tocyn ar draws theatrau Cymru;
byddwn unwaith eto yn gweld Owen yn ymuno ar lwyfan gan ei
band ffantastig, dan arweiniad M.D Ian Kimber; Pwy fydd
mynd gyda rhai teyrngedau syfrdanol i rai
Chwedlau'r byd cerddoriaeth.
Yn cyd-fynd ag Owen a'i fand mae merched 'Like
ABBA' a fydd yn adfywio'r hits supergroup enwog hynny,
fel yr union addas iawn 'Arian, Arian, Arian' ...
Mae synau digamsyniol ac eiconig Phil Collins yn
clonio  gan y lleisiau syfrdanol o James Alexander ...
Credu! Byddwch yn cael eich hudo wrth i Katie Maethle oleuo
y llwyfan mewn teyrnged, fel dim un arall! Gwobr Grammy
chwedl fuddugol sy'n Cher ...

Yn olaf, sut allech chi gael cyfres Jukebox Heroes
heb dalu gwrogaeth i pan oedd Wurlitzers yn troi
Allan o'r Rock n Roll! ...
Byddwch yn barod i gael eich taro fel Darren Graceland Jones
Mae'n portreadu 'ffigurau mwyaf eiconig yr 20fed ganrif',
Brenin roc a rôl... Elvis Presley!

£23.50

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map