Welsh Jesus Christmas Comedy Show


Welsh Jesus Christmas Comedy Show

Bydd ‘Welsh Jesus’ a chasgliad o gomedïwyr De Cymru yn wneud i chi chwerthin. Am noson Nadoligaidd da yn Theatr Soar!

£8

02.12.2023 - 8YH

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map