Y Cwis Mawr


Y Cwis Mawr

Wyt ti eisiau ennill tocyn diwrnod ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru? Ymuna â’r rownd leol o’r Cwis Mawr i ennill! Bydd cyfle i’r tîm buddugol gymryd rhan yn rownd derfynol ar faes yr Eisteddfod!

Noson gymdeithasol sydd yn mynd i brofi eich gwybodaeth cyffredinol

Cyfle i'r tîm o 4 buddugol ennill tocynnau i'r Eisteddfod Genedlaethol a chyfle gwych i gymryd rhan yn rownd derfynol 'Y Cwis Mawr' ym Mhontypridd.

Timau o bedwar

Mynediad am ddim

Croeso cynnes iawn i bawb!

Cofrestrwch erbyn 11/07/24.

I gymryd rhan cysylltwch â: siop@merthyrtudful.org 

Am ddim

18/07/24 7:00pm

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map