Ysgrifennwch Gân


Ysgrifennwch Gân

I ddathlu Amrywiaeth Ddiwylliannol Merthyr Tudful

Cyfres o gweithdy am ddim mewn cyfansoddi caneuon, canu a cherddoriaeth

(17) Ysgrifennwch Gân | Write a Song | Facebook

Am ddim / Free

Nos Llun 6:30pm - 8.30pm (8/4/24 - 20/5/24 *eithrio 6/5/24)

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map