CALAN


CALAN

Bydd un o fandiau mwyaf arloesol a gwefreiddiol Prydain yn chwarae sioe unigol yn Theatr Soar ym Merthyr Tudfil. Ni fyddwch yn gallu eu gweld yn chwarae sioe arall nes iddynt gyrraedd y ffordd ym mis Tachwedd 2024. Mae’r band rhyngwladol hwn wedi chwarae ym mhobman o Borneo, Awstralia, UDA ac Ewrop. Maent yn edrych ymlaen at ddod adref am un noson yn unig

£12 (£10 - Concession)

09.12.23 7:30YH

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map