Celf / Crefft Gwyl y Pasg


Celf / Crefft Gwyl y Pasg

Gweithdai celf a chrefft i’r teulu

Celf hawdd ei wneud yn Siop Soar, gan ddefnyddio deunyddiau cartref: Rhai o'r printiau a wnaed gan ddefnyddio dim ond paent acrylig, papur, bocsys grawnfwyd, rholeri sbwng, sisyrnau a beiros. Syniad gwych am anrhegion neu gardiau arbennig.

Am ddim / Free

27/03/24 + 03/04/24 10am - 12pm + 1pm - 3pm

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map