Price of Change


Price of Change

Drama gyda cherddoriaeth gan Vic Mills Cerddoriaeth gan Stephen J. Preston a Geiriau & Barddoniaeth gan Kevin Mills

Allwch chi ddychmygu Cymru annibynnol? Mae ‘Price of Change’ yn cynnig gweledigaeth ysbrydoledig a theimladwy o Gymru yn camu allan ar ei phen ei hun, gan seilio ei hegwyddorion ar fywyd a gwaith meddyliwr mwyaf Cymru, Dr Richard Price o Langeinwyr.

Allwch chi ddychmygu Cymru annibynnol? Mae ‘Price of Change’ yn cynnig gweledigaeth ysbrydoledig a theimladwy o Gymru yn camu allan ar ei phen ei hun, gan seilio ei hegwyddorion ar fywyd a gwaith meddyliwr mwyaf Cymru, Dr Richard Price o Langeinwyr – athronydd moesol a mathemategydd hynod arwyddocaol, gafodd effaith enfawr ar ddigwyddiadau gwleidyddol y byd yn y 18fed ganrif – yn bwysicaf oll Annibyniaeth America a'r Chwyldro Ffrengig. Ochr yn ochr â stori Price, cawn hanes Cari, merch ifanc sy’n byw yng Nghwm Garw, ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mewn dyfodol agos ddychmygol, gyda Chymru ar fin pleidleisio am ei hannibyniaeth ei hun, wrth iddi droi at Price am ysbrydoliaeth wrth i Gymru newydd wawrio.
Mae cast o bedwar actor proffesiynol yn dod â’r ddwy stori gydblethedig hyn yn fyw, gyda ffilm a delweddau gan y gwneuthurwr ffilmiau Cymreig, Chris Lloyd a chaneuon a cherddoriaeth newydd syfrdanol gan y cyfansoddwr Cymreig, Stephen J Preston.

Pris llawn £15 / Consesiwn £12

19/04/24 7:30yn

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map